Quén amores há, cómo dormirá?

As letras do teu nome xa non se poden ler,
e pois xa non te.. non podo chamarte aunque quixer,
déixame nos teus beizos teus soñares saber.

Quezáis soñás, amor, coa branca abelaneira
ou co cervo que baixa a beber na riveira
ou co merlo que canta seu vagar na roseira.

Ou por soñar ti soñas, amante pedra fría,
naquil teu corazón, que era carne algún día
i amor, ise nemigo, en chamas alcendía?

Quén amores há,
cómo dormirá?

[Dona do corpo delgado]